Kolonoskopia

Kolonoskopia

Jelito grube pełni ważne funkcje w kontekście zdrowia całego organizmu. Zaburzenia jego działania są wyraźnie odczuwalne i rzutują na ogólny dobrostan pacjenta. Kolonoskopia jest właśnie metodą, która bada jelito grube, daje dokładne wyniki, dzięki czemu lekarz może sformułować diagnozę i podjąć leczenie.

Nikt nie ukrywa, że kolonoskopia nie jest badaniem przyjemnym. W moim gabinecie stosuje jednak wiele środków, aby zapobiec niedogodności badania. Moi pacjenci nie cierpią bólu. Zrozumienie konieczności wykonania kolonoskopii przychodzi łatwo, ponieważ bez przeprowadzenia tego zabiegu nie będę wiedziała jaką terapię podjąć.

Kolonoskopia ma szerokie zastosowanie, zgodnie z rodzajami chorób, które mogą dotknąć jelito grube. Najbardziej jaskrawym przykładem są podejrzenia onkologiczne. Lecz również takie objawy jak utrzymująca się biegunka, zapalenie jelit, nieprawidłowe wchłanianie pokarmów, powstawanie polipów i wiele innych dysfunkcji wymaga dokładnej kolonoskopii.

kolonoskopia

Ponieważ Endogast specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu pokarmowego, to instrumenty medyczne są dokładnie przystosowane do tego typu badań. Jestem ukierunkowana na jak najbardziej wszechstronną diagnostykę. Gabinet zapewnia również komfort badań i miłą obsługę medyczną. Moi pacjenci dostają wszystkie informacje, zostają powiadomieni o każdym wystąpieniu niepokojącego objawu. Gabinet Endogast jest otwarty dla każdego i zaprasza do przeprowadzenia profesjonalnych badań z zakresu kolonoskopii.